Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 

Osallistu Oulun alueen poikien auttamiseen!

Vuolle Setlementin Poikien Talo on toiminut Oulussa neljä vuotta Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana. Nykyistä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämää rahoitusta on leikattu merkittävästi, ja pyrimme löytämään keinoja toiminnan jatkamiseksi nykyisellä tasollaan.

 


Kiusaaminen on väkivaltaa, joka jättää syvät arvet

Eri syistä yksinäisille, syrjäytetyille tai kiusatuksi tulleille Poikien Talo on tarjonnut yksilöllisen ja tuetun polun oman elämäntilanteen parempaan haltuunottoon ja parhaimmillaan kokemuksen porukkaan kuulumisesta. Suurin osa kokee pikkuhiljaa pystyneensä luomaan Poikien Talolla kaverisuhteita. Poikien Talo on pystynyt edistämään huomattavasti toimintaan osallistuneiden elämänlaatua. Osa nuorista miehistä on voinut siirtyä takaisin työ- tai opiskeluelämään. Poikien Talon toiminta tukee merkittävästi myös nuorempien poikien peruskoulun läpikäymistä ja suorittamista.

 

Vaikuta ja auta lahjoittamalla!

Pienikin tuki on tärkeää, voit auttaa lahjoittamalla rahasumman lippaaseen tai tilisiirtona. Lippaita löytyy mm. Poikien Talolta, Tyttöjen Talolta ja Vuolle-opiston opintotoimistosta.

Tilinumero: FI10 5741 4020 0747 09
Viite: Poikien Talo

Rahankeräyslupa nro: RA/2017/277
Myönnetty 14.3.2017
Vuolle Setlementti ry
Oulun poliisilaitos
Voimassa 14.3.2017–14.3.2019
Rahankeräys toimii Oulun poliisilaitoksen alueella.

 

Poikien Talo

  • Noin 50 vaikuttavaa kohtaamista viikoittain
  • 66% pojista kokee Poikien Talon kasvattaneen
    itseluottamustaan.
  • Toiminta on tavoittanut lähes 2000 alueen nuorta miestä
    (12-28 v.) 3,5 vuoden aikana.
  • 860 nuorta miestä on osallistunut aktiivisesti toimintaan

 

Yrityksen edustaja, haluatko toteuttaa yhteiskuntavastuuta
ja tukea Poikien Talon toimintaa?

Lahjoittamalla autat, lisätietoja täällä.

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä: 

Jussi Kemppainen
Toiminnanjohtaja, Vuolle Setlementti ry
p. 040 527 2898, jussi.kemppainen(a)vuolleoulu.fi

Jussi Markus
Poikien Talon johtaja, Poikien Talo / Vuolle Setlementti ry
p. 044 726 1264, jussi.markus(a)vuolleoulu.fiMikon tarina

 

Poikien Talolla aktiivisesti toiminnan alkuvaiheessa kulkenut Mikko sai valmiuksia itsenäiseen elämään Poikien Talolla. Tällä hetkellä opinnot etenevät tasaisen varmasti yliopistolla tietojenkäsittelylaitoksella. Mikko kertoo, miten Poikien Talo vaikutti hänen elämäänsä muutama vuosi sitten:

”Auttoi rakentamaan uudestaan rutiinin ja lähtä siitä hiljalleen laajentamaan. Vähän oli vaihetta, kun ei tiennyt mitä kaikkea lähtee koittamaan, niin Poikien Talolla käymisen jälkeen oli helpompi aloittaa ja kokeilla jotain uutta. Poikien Talolla oli helppo lähteä tekemään asioita ja näin pääsi toiminnan makuun.”

 

Poikien puhetta

 

”Mitä Poikien Talo sinulle merkitsee?”

”Poikien Talo merkitsee minulle turvallista paikkaa, jossa hengittää vapaasti ja josta löytyy aina tekemistä miellyttävien ihmisten kanssa. Se on paikka, jossa hengähtää, jossa opetella kanssakäymisen taitoja ja jossa ottaa selvää uusista asioista, joita voisi liittää omaan arkeen ja joita tehdä. Olen myös uskaltanut tutustua uusiin ihmisiin, mikä on uutta ja mieluista.”

”Poikien talo on postitiivinen alue jonne on mukava aina tulla. Saa olla oma itsensä avoimesti”

”Minulle se on ollut mukava paikka missä voin olla oma itseni eikä tarvitse ajatella että mitä muut ajattelee ja minulla on aina ollut hauskaa”

”Se merkitsee toimintaa ja mukavaa yhdessä oloa!
TÄÄ ON MAHTAVA PAIKKA”

”Kavereita.”

 

”Vapaata sanaa, risuja ja ruusuja ja toiveita Poikien Talon toiminnan suhteen yleisellä tasolla”

”Kaikki on ollut minulle mukavia ja vaikka alussa vähän hirvitti niin huomasi sitten että ei tarvitse pelätä.”

”Vaikka en ole ollut poikien talolla pitkään, silti tunnen että tämä on todella hyvä paikka tavata uusia ihmisiä ja viettää aikaa mukavien ihmisten kanssa. Kiitän kaikkia vapaaehtoisia ja poikien talon työntekijöitä tähän astisesta ajanvietosta ja toivon todella että toiminta jatkuu pitkälle tulevaisuuteen.”

”Kiitos että pidätte poikien taloa, se on auttanut minua paljon henkisesti.”


 

Yhden pojan äiti

 

Teppo (nimi muutettu) on älykäs, herkkä ja ujo 14-vuotias poika, joka on valitettavasti joutunut myös koulukiusaamisen kohteeksi. Koulun, kodin ja LaNun yhteistyöllä kiusaaminen saatiin kuriin, mutta pelko ihmisiin jäi. Teppo on koulussa yksin, ei uskalla avata keskustelua. Ei uskalla aina mennä luokkaan, vaan piilottelee.

Poikien talolle lähti myös ensimmäistä kertaa vastahakoisesti, minä saattelin. Nopeasti Teppo huomasi, miten helppo ja turvallinen talolla on olla. Meille koko perheelle on ihana nähdä miten mielellään poika lähtee talolle ja miten talon toiminta on tuonut rohkeutta ja oma-alotteisuutta! Aiemmin ei ole uskaltanut lähestyä ketään, nyt kertoi että poikien talolta voisi löytyä kavereita, joiden kanssa viettää vapaa-aikaa!

Todella suuri menetys, jos toiminta loppuu. Nykymaailma on vaan niin hektinen ja julmakin, tällaista tarvitaan. Meille heräsi talon myötä toivo siitä, ettei poika aivan syrjäydy vaan saa rauhallisessa, suvaitsevassa ja valvotussa ympäristössä huomata, että ihmisten kanssa on aivan hyvä olla.


Asiantuntijoiden mielipiteitä

 

Sari Haapakangas

Poikien talon toiminta on ollut erittäin tuloksellista ja se on vastannut tarpeeseen ennaltaehkäistä ja puuttua nuorten, yksinäisten miesten ja poikien sosiaaliseen syrjäytymiseen Oulun alueella. Poikien ja Tyttöjen talojen toiminta on myös sukupuolisensitiivistä ja ne ovat tarpeellisia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja niille nuorille, joita nuorisotyö ja sen toimintamuodot eivät tavoita. Olemme tehneet Poikien talon kanssa innovatiivista yhteistyötä, jonka aikana henkilökunnan sitoutuneisuus ja ammattitaito sekä halu palvella asiakkaitaan on tullut selväksi. Jos Poikien talon toiminta loppuu Oulussa, voidaan kysyä, mitä sen asiakkaille voidaan tarjota jatkossa? Miten pystytään vastaamaan kasvavaan huoleen poikien ja nuorten miesten yksinäisyydestä ja pahoinvoinnista, jos tällainen, jo vakiintuneen jalansijan saanut toimiva konsepti lopetetaan?

Sari Haapakangas, KT, erityiskasvatuksen asiantuntija, Epeli- hanke, Suomen Vanhempainliitto

 

Tomi Kiilakoski

Poikien ja nuorten miesten erityiset hankaluudet esimerkiksi koulupudokkuuden, koulumenestyksen, koulutuksesta työelämään siirtymien ja rikollisen käytöksen suhteen on tuotu esiin useissa viime aikaisissa nuoria koskevissa tutkimuksissa. Tähän sukupuolitettuun sosiaaliseen ongelmaan ollaan havahtumassa entistä paremmin. Tilanteen ratkaisemiksi tarvitaan sekä yksilökeskeistä, ongelmaorientoitunutta otetta että ennaltaehkäisevää työtä, jota tehdään nuorten ryhmässä, nuorten miesten ja poikien alueelliset ja paikalliset tarpeet huomioiden. Oulussa toiminut poikien talo on kehittänyt toimintaa pitkäkestoisesti ja systemaattisesti moniammatillisesti. Työssä on kehitetty paitsi nuoria kohtaavia ja heitä tukevia menetelmiä, myös tietopohjaisuutta, jonka avulla toimintaa voidaan rakentaa. Olen itse osallistunut taloa koskevaan ammatilliseen pohdintaan sekä tiedonkeruun suunnitteluun. Näyttää ilmeiseltä, että talolle osallistuvilla pojilla on toimintaan tarve, joka vahvistaa heidän minäpystyvyyttään ja elämänhallintataitojaan. Toimintaa on kehitetty sukupuolisensitiivisesti ja poikien tarpeita huomioiden.

Pidän omituisena, että tilanteessa, jossa poikatyön kehittämisen tarve nähdään yhteiskunnassa laajalti, ei hyödynnetä jo rakennettua menetelmällistä osaamista sekä luotua ammatillista verkostoa haavoittuvassa asemassa olevien poikien tukemiseen. Työmenetelmällä on paitsi alueellista, myös valtakunnallista merkitystä poikatyötä kehittävänä toimijana. Toivon, että rahoituspäätöksiä tehtäessä huomioidaan toiminnan yhteiskunnallinen tarve, jotta poikien talolla on mahdollisuus kehittää toimintaansa edelleen.

Tomi Kiilakoski, FT, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusverkosto

 

Riitta Veijola
Oulun kaupungilla ei ole poikatyöhön erikoistunutta yksikköä, tämän vuoksi kaupunki näkee erittäin tärkeänä että toimintamuoto jatkuisi, jotta pojat ja nuoret miehet saisivat tarvitsemaansa palvelua. Kyseessä olevat pojat eivät pysty aina, eri syistä johtuen, käyttämään esimerkiksi kaupungin tarjoamia palveluja kuten nuorisotiloja. Poikien Talon toiminta on suoraan asiakkaaseen vaikuttavaa palvelua, jolla on nähty olevan syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta. Poikien Talo on merkittävä yhteistyökumppani nuorisopalveluille ja toivomme että sen rahoitus jatkossakin turvataan

Riitta Veijola, palvelupäällikkö, Oulun kaupungin nuorisopalvelut


Lataa ”Vaikuta ja osallistu” -materiaali tästä