Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Poikien Talon toiminta jatkuu

8.2.2017

Vuolle Setlementti ry:n Poikien Talo on saanut rahoitusta toiminnan jatkamiseen, tosin selvästi pienemmällä tuella kuin viime vuonna. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) julkaisi vahvistetun rahoituspäätöksen 2.2.2017.

– Tärkeintä on, että pojilla säilyy paikka, jossa he voivat edelleen käydä, saada tukea elämänhallintaan, rakentaa sosiaalista verkostoa ja kasvaa osaksi yhteiskuntaa. Poikien Talon merkityksestä kertoo paljon se, kuinka paljon positiivista palautetta olemme saaneet asiantuntijoilta ja tutkijoilta, mutta erityisesti poikien vanhemmilta ja läheisiltä. Suuri kiitos toiminnan jatkumisesta kuuluu pojille ja heidän tukijoukoilleen, kertoo Poikien Talon johtaja Jussi Markus.

Poikien Talon toiminnan sisällön säilyminen ennallaan edellyttää kuitenkin ulkopuolista rahoitusta tälle vuodelle vielä noin 50 000 euroa. Avoinna on vielä, mistä kyseinen rahoitus hankitaan.

– Talon toimintaan on ohjautunut koko alkuvuoden ajan uusia poikia ja nuoria miehiä. Haemme yhteistyökumppanuuksien avulla rahoitusta, jotta voimme toimia nykyisellä tavalla ja huomioida myös jatkossa sekä nykyisten että uusien poikien avun tarpeet, Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen tarkentaa.

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) vuoden 2016 lopulla tehdyn päätöksen mukaan Poikien Talolle ei olisi voitu kohdistaa rahoitusta vuodelle 2017. Vuolle Setlementin tekemä oikaisuvaatimus RAY:n kielteisestä rahoituspäätöksestä hyväksyttiin sosiaali- ja terveysministeriössä.

Poikien Talo on yksi Vuolle Setlementin toteuttamista hyvinvoinnin ja yhteisötyön hankkeista, ja Pohjois-Suomen ainoa laatuaan. Vastaavaa toimintaa järjestetään vain Helsingissä. Poikien Talo on turvallinen tila 12–28 -vuotiaille pojille ja nuorille miehille tai sellaiseksi itsensä kokeville. Pojat kohdataan yksilöinä jokaisen vahvuudet huomioiden syrjintä- ja kiusaamisvapaalla alueella. Kaikki tulevat Poikien Talolle yhdenvertaisina riippumatta sosiaalisesta, etnisestä tai kulttuurisesta taustasta.

Vuolle Setlementti ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka monipuoliset toimintamuodot tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, ihmisyyteen kasvamiseen ja elämänhallintaan. Vuolle Setlementti toteuttaa hyvinvointi-, yhteisö- ja koulutuspalveluja Vuolle-opiston, monimuotoisen hanketyön sekä Pikku-Syötteen avulla.

Lisätietoja:

Jussi Markus, Poikien Talon johtaja
Poikien talo – Oulu, Vuolle Setlementti ry
jussi.markus(a)vuolleoulu.fi
p. 044 726 1264