Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Tähän kootaan Poikien Talon toteuttamia ryhmiä matkan varrelta. Osa ryhmistä toteutuu uudelleen. Jos joku ryhmä herättää mielenkiintosi joko osallistujan tai yhteistyön näkökulmasta, älä epäröi ottaa yhteyttä niin katsomme mitä asialle voi tehdä.

 

 

  • Vauhtia elämään; Vuorovaikutteinenryhmä 18-28 – vuotiaille miehille. Ryhmän tavoitteena oli vahvistaa osallistujien elämänhallintaa ryhmätoiminnan, leirin sekä yksilöllisen tuen kautta.

 

  • Kokkipojat ja Kokkipojat II; Sosiaalisia taitoja vahvistava, uusia elämyksiä tuottava ruoanlaittoryhmä 12-16 – vuotiaille pojille.

 

  • Isäkahvila ja isäkahvila II; Oulun ensi- ja turvakodin kanssa yhteistyössä toteutettu Isäkahvila tarjosi rentoa yhdessäoloa nuorille isille ja heidän alle kouluikäisille lapsilleen.

 

  • Jamipojat; Matalalla kynnyksellä musiikin maailmaan perehtymistä. 12-17 -vuotiaiden musiikkiryhmä.

 

  • Kuka olen? Valokuvausprojekti 16-25 – vuotiaille nuorille miehille. Ryhmän kautta pyrimme osallistujille löytämään valokuvauksesta itseilmaisun muoto

 

  • Kaiken takana on tarina; Yhdessä Lukuinto-hankkeen kanssa ideoitu kirjallisuusryhmä. Tarkoituksena oli mahdollistaa yhteisöllinen kokemus lukemisesta kiinnostuneille. Ryhmä oli tarkoitettu 13-16 vuotiaille pojille.

 

  • Elämän koulu; Kempeleen OSAO:n kanssa yhteistyössä toteutettu opiskeluvalmiuksia edistävä kurssi.

 

  • Miesten kerho; Yhdessä SAMAT-projektin kanssa toteutettu toiminnallinen ryhmä, joka oli suunniteltu niin että se soveltuu myös pitkäaikaissairaille ja vammaisille miehille.

 

  • ART – ryhmä; yhdessä OSAO:n Kaukovainion toimipisteen kanssa. Tarjosimme sosiaalisia taitoja vahvistavaa, vihanhallintaa tukevaa ryhmätoimintoa ammattikoulun opiskelijoille. Ryhmä ei toteutunut osallistujapulan vuoksi.

 

Näiden ryhmien lisäksi olemme toteuttaneet useita Poikatuntikokonaisuuksia eri luokka-asteilla ja kouluilla alakoulusta toisen asteen oppilaitoksiin. Poikatuntien sisältö rakentuu ryhmästä nousevien tarpeiden mukaan. Lähtökohtaisesti Poikatunneilla pyritään lisäämään poikien ja nuorten miesten itsetuntemusta, ryhmätyötaitoja sekä vahvistaa itseluottamusta.

Ideat ryhmätoimintoihin liittyen jussi.markus@vuolleoulu.fi / 044-7261264