VIERAILIJALTA: Yhdessä olemme enemmän

Oulun kaupungin nuorisopalvelut tarjoavat monipuolisia palveluja eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Laajuudestaan huolimatta palvelut eivät ole riittäviä tai tarpeeksi yksilöityä kaikille asiakasryhmille. Tämän vuoksi tarvitaan yhteistyökumppaneita, jotka täydentävät ja jakavat vastuuta palveluiden tuottamisesta. Esimerkiksi nuorisotilatoimintaan eivät kaikki nuoret rohkene tulla. Syynä voi olla arkuus toimia isossa ryhmässä, siksi tuleekin olla vaihtoehtoisia, maksuttomia palveluja näille nuorille. Lisäksi osa tytöistä ja pojista tarvitsee erityistä tukea ja kannustamista olemaan oma itsensä ja toimimaan tasavertaisessa vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on kokenut voimakaan rakennemuutoksen. Muutos on koskenut kaikkia yhteiskunnan sektoreita, mukaan lukien nuorille suunnatut palvelut. Julkinen rahoitus on vähentynyt, mikä näkyy vähenevinä palveluina. Tässä tilanteessa onkin entistä haastavampaa kohdentaa ja eriyttää palveluja esim. vain poikatyöhön. Tähän tarvitaan asiaan perehtyneitä ja osaavia yhteistyötahoja. Heikentynyt taloudellinen kehitys näkyy myös palvelutarpeen kasvuna. Osa nuorista voi entistä huonommin ja köyhien nuorten osuus kasvaa. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää löytää yhteistyökumppaneita ja rakentaa yhteinen palvelutarjotin.

Oulussa nuorisopalveluiden ja Vuolle Setlementti ry:n tekemällä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Erityisesti Tyttöjen Talon ja Poikien Talon kanssa tehty yhteistyö on ollut suunnitelmallista ja vastannut hyvin nuorten tarpeisiin. Nuorisotilojen rinnalle onkin rakentunut uudenlaisia toimintaympäristöjä, jotka antavat mahdollisuuksia ja tiloja niin tytöille kuin pojille. Näin sukupuolen mukaan eriytyneet ryhmät tarjoavat mahdollisuuden oman sukupuoli-identiteetin kehittymiselle. Parhaimmillaan eriytyneet ryhmät rohkaisevat tyttöjä ja poikia pohtimaan asioita, joita he eivät sekaryhmässä kehtaisi tai uskaltaisi tehdä. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että nuorten kanssa toimivilla aikuisilla on riittävä koulutus ja erityinen perehtyneisyys ko. tehtävään.

Nuorisopalveluiden näkökulmasta katsottuna yhteistyö esim. Poikien Talon kanssa on hyvin monipuolista ja kehittyy jatkuvasti. Työtä tehdään monilla tasoilla, erikseen ja yhdessä. Nuorisopalveluiden ohjaajat ovat kokeneet erityisen rikastuttavaksi sellaiset työmuodot, joissa työskennellään työparina. Työpari työskentelyssä opitaan koko ajan toisilta ja voidaan kummankin osaamista hyödyntää poikien parhaaksi.

Toivonkin, että Tyttöjen ja Poikien Talot jatkavat edelleen toimintaansa Oulussa. Yhdessä olemme enemmän.

Riitta Veijola
Palvelupäällikkö
Sivistys- ja kulttuuripalvelut /nuorisopalvelut