JAA

Ammattilaisille ja kiinnostuneille

Olemme keränneet tälle sivulle mielenkiintoisia opinnäytetöitä ja kirjallisuutta, jotka liittyvät Poikien Talon toimintaan.

Oulun Poikien Talolle tehdyt opinnäytetyöt:

Alatalo, Jaakko & Tikkala, Tuomas. Sukupuolisensitiivisyyttä ja sosiaalista vahvistamista kirjallisuuden kuvailemana. Oulun ammattikorkeakoulu. 2014. Lue täältä.

Haukipuro, Jere. Road Trip – Selvitys elämyspedagogisen pienryhmätoiminnan tuloksista osana Poikien Talon toimintaa. Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2017. Lue täältä.

Iivarinen, Markus. Tutkimus Poikien Talon kävijöiden osallisuudesta. Centria-ammattikorkeakoulu. 2016. Lue täältä.

Korhonen, Jussi. Toimintaan sitoutumiseen vaikuttavat tekijät Oulun Poikien Talon asiakkaiden näkökulmasta. Laurea-ammattikorkeakoulu. 2015. Lue täältä.

Ounaslehti, Roni & Rahikainen, Janne. ”Se on niin kuin jättiharppaus meidän perheelle.” Vanhempien näkökulmia ja kehitysideoita Oulun Poikien Talon toiminnasta. Oulun ammattikorkeakoulu. 2017. Lue täältä.

Muita opinnäytetöitä ja tutkimuksia:

Rantanen, Emma & Sevón, Minna. Sukupuolisensitiivinen työ Poikien Talolla. Poikien ja nuorten miesten kokemuksia Poikien Talosta. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 2014. Lue täältä.

Seppilä, Sami. Pojat ja dialoginen kohtaaminen. Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2014. Lue täältä.

Spišák, Sanna. Porn and norms : pornography and normative notions of gender, love, sex, and relationships in the sexual narratives of Finns on their adolescent experiences. Turun yliopisto. 2019. Lue täältä.

Kirjallisuutta:

Häkli, Jouni & Kallio, Kirsi Pauliina & Korkiamäki, Riikka. (toim.). Myönteinen tunnistaminen. Nuorisotutkimusverkoston julkaisut. Kenttä. 2016.

Junttila, Niina. Kavereita nolla: lasten ja nuorten yksinäisyys. Tammi. 2015.

Kivijärvi, Antti & Huuki, Tuija & Lunabba, Harry. (toim.). Poikatutkimus. Vastapaino. 2018.

Manninen, Sari. ”Iso, vahva, rohkee – kaikenlaista”: maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa. Oulun Yliopisto. 2010.

Hyviä artikkeleita:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Pelillisyyden hyödyntäminen sosiaalityössä. Luettavissa täältä.