JAA

VIERAILIJALTA: Fair chance

Nuorten isien kohdalla puhutaan usein siitä, miten nuoruus keskeytyi tai onko riittävän vastuullinen hoitamaan vauvaa. Kummatkin nuoret vanhemmat ovat saattaneet viettää hyvinkin kosteaa ja vapaata elämää. Miten vauva tähän istuu? Mieheksi kasvamisen prosessi voi olla kesken. Miten isäksi tulo ja mieheksi kasvaminen integroituvat toisiinsa? Myös parisuhde voi olla hankala ja vauva voi tulla yllätyksenä. On myös toisenlaisia tarinoita. Yli kolmekymppisen 15 vuotta sinkkuelämää viettäneen voi olla aika paljon hankalampi oppia pois omista rutiineistaan, kuin 17 – vuotiaan nuoren isän, joka kasvaa suoraan vanhemmuuteen.

Miten me, kuntien ja järjestöjen työntekijät, auttajat ja tukijat suhtaudumme näihin nuoriin isiin. Tuemmeko tarvittaessa heidän isyyttään, huolimatta mahdollisista muista vaikeuksista elämässä. Vai onko äiti vieläkin niin ensisijainen hoivaaja ajatuksissamme, että tukemme nuorelle isälle on ohjausta työnhakuun, koulutukseen, armeijaan tai vaikka harrastuksiin.

Britanniassa on huomattu, että isät eivät näy lastensuojelun dokumenteissa. Vaikka isiä tavattaisiin ja kuultaisiin, isien näkökulmat ja tarinat eivät saa samaa arvoa kuin äidin ja jäävät pois kirjauksista. Tämä sulkee isiä pois niistä auttamisprosesseista, joita perheen ympärille luodaan. Meidän kaikkien tulee siis olla tarkkana siitä, että omat työkäytäntömme ja rakenteemme eivät työnnä isiä pois lapsen läheltä ja perheen keskiöstä.

Lapsen näkökulmasta sekä isän, että äidin läsnäolo olisi ensiarvoisen tärkeää. Tutkimukset osoittavat isän läsnäololla, jolla tarkoitan tässä hyvää psyykkistä suhdetta, olevan monia positiivisia vaikutuksia sekä lapseen, että koko perheeseen. Isän ja lapsen suhde vaikuttaa lapsen kognitiivisiin kykyihin, emotionaaliseen kehitykseen ja sosiaalisuuteen. Tuon suuren voimavaran vuoksi kaikkien meidän on syytä tukea isiä, kuten äitejäkin, vanhemmuuden vaativassa tehtävässä.

Ensi- ja turvakotien liitto ja sen jäsenyhdistykset ovat vastanneet osaltaan noihin kysymyksiin tekemällä Isätyön E- materiaalia nettiin. Sivustolta löytyy itseopiskelu- materiaalia ammattilaisille, tutkimustietoa, videoklippejä ja isille itselleen esim. blogilinkkejä, kirjavinkkejä ja tietoa isyydestä. Esittelen tätä sivustoa workshopissa” sukupuolet on” päivillä pikku-syötteellä 17-18.9 , jonka yksi pääjärjestäjä Oulun Poikien talo on.

Lopuksi paluu otsikkoon. Ollessamme Lontoossa tutustumassa erään lastensuojelujärjestön toimintaan, yksi nuori asiakas isä sanoi meille kysyessämme ” mitä toivoisit auttamisjärjestelmältä”:” I just wish that they give me a fair chance”

Santtu Salonen
suunnittelija
Ensi – ja turvakotien liitto, miestyön kehittämiskeskus

← Takaisin