JAA

Miehet äänessä

Poikien Talolla elokuun lopussa alkanut Miesten vuoro on kokoontunut nyt kymmenen kertaa joka tiistai. Alun perin Helsingissä aloitettu Kohtaus Ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke Niko 97, on nyt saanut Oulussa jo hieman jalansijaa Poikien Talon ja Oulun Kaupungin Nuorisopalveluiden yhteistyönä. Miesten vuoro on avoin keskustelufoorumi kaikille 18-29 vuotiaille miehille, sukupuolen moninaisuus huomioiden. Miesten vuoron lähtökohtana on tarkoitus ennaltaehkäistä miesten syrjäytymistä sekä tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia. Keskiössä on avoin puhekulttuuri, joka samalla rikkoo vanhanaikaisia käsityksiä siitä, ettei mies puhu eikä pussaa. Miesten vuorolla on joka kerta jokin tietty teema, josta yhdessä keskustellaan, samalla hyödyntäen erilaisia osallistamisen keinoja. Syksyn aikana Oulun Miesten vuorolla ollaan keskusteltu Mies 2019 –käsitteestä, ystävyydestä ja ihmissuhteista, yksinäisyydestä, seksuaalisuudesta, seurustelusta ja parisuhteesta sekä vapaa-ajasta. Myös erilaisia miestarinoita ollaan päästy kuulemaan. Miehiä toiminnassa on ollut mukana kahdesta kuuteen.

Miesten vuoron toisen ohjaajan roolista olen päässyt todistamaan sitä hienoa tosiasiaa, että kyllä miehetkin puhuvat ajatuksistaan ja tunteistaan, kun tilanne ja porukka ovat sopivat. Olemme puhuneet todella laajasti miehen elämän niin arkisista asioista, kun sitten myös erilaisista haasteista siinä. Olemme pohtineet miehen roolia yhteiskunnassamme ja erilaisia odotuksia,joiden ympäröimänä mies joskus kokee olevansa. Keskusteluissa on noussut esiin ylisukupolvisuus ja sen vaikutus meihin miehiin. Miesten ystävyydestä ja ihmissuhteista saimme aikaan mielenkiintoisia porinoita, joista miehet nostivat tärkeimmiksi osa-alueiksi keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen. Yksinäisyyttä ja sen ilmentymistä kävimme läpi kahdella kerralla peräkkäin ja esiin nousi muun muassa miesten kokema emotionaalinen yksinäisyys sekä ihmisen suuri tarve tulla nähdyksi ja kohdatuksi juuri omana itsenään. Joskus myös muutto toisesta maasta voi aiheuttaa monia kulttuurisia haasteita, joihin sopeutuminen voi viedä pitkänkin ajan. Uusiin ihmisiin tutustuminen ei aina ole niin helppoa eikä mutkatonta.

Seksuaalisuudesta keskustellessamme on esiin noussut selkeästi sen monimuotoisuus ja erilaisten mallien vaikutus oman seksuaali-identiteetin muodostumisessa. Miehet ovat pohtineet muun muassa oman kasvuympäristön ja asenneilmapiirin vaikutusta seksuaalisuuteensa. Kehonkuvaa, itsetuntoa sekä kosketuksen tärkeyttä ei voi jättää missään nimessä mainitsematta. Rakkaudesta ja sen eri ilmenemismuodoista totesimme yksissä tuumin, sen olevan tärkein asia elämässä.

On ollut hienoa nähdä, kuinka rohkeasti miehet ovat uskaltautuneet avaamaan jopa oman elämänsä tarinoita vuorolla. Väittäisin, että tarvetta miesten avoimelle puhekulttuurille on paljon olemassa. Voi toki olla vaikea löytää oikeanlaista väylää siihen, kenelle puhuisi asioistaan ja millä tavoin. Miesten kulttuurissa tekeminen ja jonkinlainen selviytymismentaliteetti ovat mitä luultavimmin vielä isossa roolissa ja vaikuttavat tapaamme toimia ja käyttäytyä. Se, että sallimme miesten rikkoa myös tätä myyttiä, voi edistää huomattavalla tasolla meidän miesten hyvinvointia sekä elämäniloa.

Joonas Koskela
Poikien Talon ohjaaja

Miesten vuoro jatkaa toimintaansa tiistai päivissä aina jouluun asti ja toivommekin tavoittavamme vielä useita uusia oululaisia miehiä. Haluaisitko sinä päästä kertomaan oman tarinasi toisille miehille tai tunnetko jonkun jonka tarina ansaitsisi tulla kuulluksi? Mikäli kiinnostuit Miesten vuorosta, tule rohkeasti mukaan tai ole yhteydessä Joonakseen.

← Takaisin