JAA

”Miehet, jotka kuuluvat keittiöön”

Poikien Talolla toteutui 31.1.2023 – 7.3.2023 välisenä aikana toimintaterapeuttiopiskelijoiden ohjaama keittiötoimintaryhmä nimeltään ”Miehet, jotka kuuluvat keittiöön”. Ryhmä kokoontui Poikien Talolla tiistaisin klo 14–17 välisenä aikana yhteensä 6. kertaa. Ryhmän tavoitteet painottuivat sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun, sekä tavoitteelliseen ja merkitykselliseen keittiötoimintaan osallistumiseen. Ryhmässä laitetut ruuat suunniteltiin yhdessä. Jokainen ryhmäläinen sai myös vuorollaan kokeilla pääkokkina toimimista omavalintaisen ruuan laittamisen yhteydessä. Ryhmässä valmistettiin muun muassa tortilloja, paellaa, pizzaa ja kinkkukiusausta, sekä monia makeita jälkiruokia, kuten kääretorttua ja erilaisia kakkuja.

Ryhmäläiset olivat tavanneet toisiaan entuudestaan Poikien Talon yhteisötoiminnoissa. Tämän ryhmän aikana pääsimme tutustumaan toisiimme vielä paremmin mukavan toiminnan ja keskustelun lomassa. Ryhmän aikana keskustelimme ruuanlaiton lisäksi myös ajankohtaisista aiheista. Ystävänpäivänä 14.2. kävimme esimerkiksi keskustelua ystävyydestä, kavereiden saamisen vaikeudesta ja yksinäisyydestä.

Toimintaterapian opiskelijoina ja ohjaajina näimme ryhmätoiminnassa erinomaisen mahdollisuuden harjoitella ja yleistää osallistujille arkielämän taitoja myös ryhmän ulkopuolelle. Ryhmäläiset toivoivatkin ryhmän päättyessä, että olisimme voineet harjoitella ryhmässä vielä enemmän ruuanlaiton suunnittelua, sekä sen vaatimien muiden toimintojen tekemistä, mm. reseptien etsintää, kaupassa käyntiä sekä välineiden ja tarvikkeiden hankkimista. Arvokkaana sisältönä pidimme myös mahdollisuutta jakaa kokemuksia ja onnistumisen tunteita osana ryhmää. Koimme myös ryhmässä toimimisen auttaneen ryhmäläisiä tiedostamaan paremmin omia voimavarojaan, osaamistaan ja kehitysalueitaan.

Nyky-yhteiskunta edellyttää vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia ryhmässä, niin opiskellessa, töissä kuin harrastustoiminnassa. Haasteet näillä osa-alueilla lisäävät eristyneisyyttä, mikä voi johtaa nuoren syrjäytymiseen. Toimintaterapeuteilta löytyy sekä tietoa, että taitoa suunnittelemaan ja mukauttamaan ryhmätoimintoja vastaamaan ryhmäläisten tarpeita ja haasteita. Suunnittelemamme toiminta on myös aina tavoitteellista ja asiakkaalle itselleen merkityksellistä. Mielestämme toimintaterapeuttien ammattiosaamisella tulisi olla merkittävämpi rooli nuorten syrjäytymistä ennalta ehkäisevässä työssä.

Toimintaterapeuttiopiskelijat Juha Jaatinen & Ville Teppola

← Takaisin