JAA

VIERAILIJALTA: Pojille seksuaalikasvatusta

”Pojat ei puhu ne juo bissee ja hameen alle ne vilkuilee”. Siihen lauseeseen on tehokkaasti ladattu stereotyyppisiä ajatuksia pojista. Ei puhu, juo bissee, hameen alle vilkuilee. Puhuvat ja keskustelevat pojat ovat tätä päivää, samoin kuin nuoret, niin tytöt kuin pojatkin, jotka eivät juo. Entäpä jos pojat eivät vilkuilekaan hameen alle? Jos he vilkuilevat toisten poikien treenattuja hauiksia, kiristäviä farkkuja tai niskan vahvaa kaarta?

Seksuaalisuus on tärkeä osa identiteettiä. Millä tavalla poika on poika, mies on mies – tai tyttö on tyttö, nainen on nainen. Ensimmäinen ajatus on, että täällä sivistyneessä Euroopassa olemme avoimia ja hyväksyviä, ja totta kai jokainen voi olla omanlaisensa. Kuitenkin yleisesti puhutaan ”kaapista ulos tulemisesta”, kun nuori tai aikuinen kertoo julkisesti olevansa jotain muuta kuin heteroseksuaalinen. On hienoa, että Poikien Talolle on saatu seksuaalineuvoja, jonka kanssa pojat ja nuoret miehet voivat keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä henkilökohtaisista ja joskus vaikeistakin asioista.

”Pojat on poikii, pa-pa-paukuttaa pallei.” Oli seksuaalinen suuntautuminen mitä tahansa, merkittävää on tyytyväisyys omaan kehoonsa. Six-pack, leveät hartiat, treenatut hauikset. Onko ne saavutettava, jotta ympäristö katsoisi hyväksyvästi? Oman hyväksyvän katseen lapset oppivat vanhemmiltaan, ja myös Poikien ja Tyttöjen Taloilla tehdään nuoria vahvistavaa työtä. Seksuaalikasvatuksen tavoitteina on mm niin asenteiden kuin tietojen ja taitojenkin edistäminen yksilön kohdalla, mutta myös edistää tasapainoa oman minäkäsityksen ja ulkomaailman nuoresta antaman käsityksen välille. Oman kehon ja itsensä hyvänä näkeminen ovat avaimia tasapainoiseen, tyydyttävään arkeen ja elämään. Kun itsensä näkee riittävän hyvänä, voi alkaa rakentamaan oman näköistä elämää myös suhteessa toisiin ihmisiin.

”Aina ne pojat hakkaa ovee pojat pojat hakkaa ovee tytöt tytöt odottee.” Ihmiset ympärillä, media ja kulttuuri luovat paineita siitä, miten poikien ja tyttöjen tulisi toimia. Vaatii vahvuutta nähdä niiden läpi, ja tehdä niin kuin itselle on luontaista ja helppoa. Joskus tyttö voikin olla se, joka paukuttaa ovea, ja poika odottelee. Seksuaalineuvonnan tavoitteita on niin sukupuolten ja yksilöiden välisen tasa-arvon kuin myös seksuaaliterveyden edistäminen. Nuorten kanssa työskentelevien tulee mahdollistaa pojille ja tytöille erilaisten todellisuuksien ja omannäköisen tulevaisuuden näkeminen.

Poikien tai Tyttöjen Talo voi olla merkittävässä roolissa silloin, kun nuori miettii itseään ja oman elämänsä suuntaa. Ymmärrys nuoren kasvusta ja kehityksestä, elämänkulkuun ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista vahvistaa ammatillisuutta ja osaamista nuoren kohtaamisessa. Talojen tehtävänä on auttaa nuoria löytämään jokin tai joitakin asioita, mitkä kiinnostavat, tuovat iloa ja osaamisen tunnetta. Niiden tunteiden päälle on hyvä alkaa rakentamaan sitä identiteettiä ja elämää, mikä tuntuu merkitykselliseltä ja arvokkaalta.

Mervi Koskela, Tyttöjen Talo

kätilö, toimintaterapeutti, seksuaalineuvoja

← Takaisin