JAA

Ammattilaisille ja kiinnostuneille

Olemme keränneet tälle sivulle mielenkiintoisia opinnäytetöitä ja kirjallisuutta, jotka liittyvät Poikien Talon toimintaan.

Oulun Poikien Talolle tehdyt opinnäytetyöt:

Hongisto, J. Musiikin käyttäminen sosiaalialan työssä hyvinvoinnin edistämiseksi. Lapin Ammattikorkeakoulu 2023. Lue täältä.

Pekkala, E & Rühlmann, J. Miesten tunnetaitojen vahvistaminen Poikien Talon miestenvuorotoiminnassa 2023. Oulun Ammattikorkeakoulu. Lue täältä.

Kallunki, O-P. Ammattilaisten ajatuksia Poikien Talosta. Lapin ammattikorkeakoulu 2022. Lue täältä.

Alatalo, J. & Tikkala, T. Sukupuolisensitiivisyyttä ja sosiaalista vahvistamista kirjallisuuden kuvailemana. Oulun ammattikorkeakoulu. 2014. Lue täältä.

Haukipuro, J. Road Trip – Selvitys elämyspedagogisen pienryhmätoiminnan tuloksista osana Poikien Talon toimintaa. Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2017. Lue täältä.

Iivarinen, M. Tutkimus Poikien Talon kävijöiden osallisuudesta. Centria-ammattikorkeakoulu. 2016. Lue täältä.

Korhonen, J. Toimintaan sitoutumiseen vaikuttavat tekijät Oulun Poikien Talon asiakkaiden näkökulmasta. Laurea-ammattikorkeakoulu. 2015. Lue täältä.

Ounaslehti, R. & Rahikainen, J. ”Se on niin kuin jättiharppaus meidän perheelle.” Vanhempien näkökulmia ja kehitysideoita Oulun Poikien Talon toiminnasta. Oulun ammattikorkeakoulu. 2017. Lue täältä.

Muita opinnäytetöitä ja tutkimuksia:

Rantanen, E. & Sevón, M. Sukupuolisensitiivinen työ Poikien Talolla. Poikien ja nuorten miesten kokemuksia Poikien Talosta. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 2014. Lue täältä.

Rissanen, M. ”Pojasta onnellinen mies riippumatta mistä tulee, kenestä tykkää tai mihin uskoo”: sukupuolisensitiivinen poikatyö osaksi oululaista nuorisotyötä. Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2012. Lue täältä.

Seppilä, S. Pojat ja dialoginen kohtaaminen. Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2014. Lue täältä.

Spišák, S. Porn and norms : pornography and normative notions of gender, love, sex, and relationships in the sexual narratives of Finns on their adolescent experiences. Turun yliopisto. 2019. Lue täältä.

Jenna Korpi ja Marja Meikop: Minä riitän. Opas seksuaalista väkivaltaa kohdanneille nuorille ja ammattilaisille, jotka työskentelevät heidän kanssaan. Diakonia-ammattikorkeakoulu, yhteistyössä Vuolle Tyttöjen Talo. 2022. Lataa tästä. 

 

Kirjallisuutta:

Brander, J. Miehen kuolema: pohdintoja maskuliinisuudesta. WSOY. 2020.

Haapakorva, P., Ristikari, T., & Kiilakoski, T. Toisen asteen opintojen keskeyttämisen taustatekijöitä. Artikkeli teoksessa Pekkarinen, E. & Myllyniemi, S. (toim.) (2018) Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, 58. 2018.

Häkli, J., Kallio, K. & Korkiamäki, R. (toim.). Myönteinen tunnistaminen. Nuorisotutkimusverkoston julkaisut. Kenttä. 2016.

Junttila, N. Kavereita nolla: lasten ja nuorten yksinäisyys. Tammi. 2015.

Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. (toim.). Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Vastapaino 2018.

Kivelä, V. & Lempinen, J. Arki Hallintaan. Nuorten ryhmätoiminnan
ohjaaminen. Turenki: Kirjapaino Jaarli Oy. 2010.

Kivijärvi, A., Huuki, T. & Lunabba, H. (toim.). Poikatutkimus. Vastapaino. 2018.

Manninen, S. ”Iso, vahva, rohkee – kaikenlaista”: maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa. Oulun Yliopisto. 2010.

Muhonen, J., Lallukka, K. & Turtiainen, P. Pienryhmätoiminta lasten ja nuorten ehkäisevän työn menetelmänä. Kurikka: Painotalo Casper Oy. 2009.

Saari, E. Miehen kosketus. Gummerus. 2020.

Sutela, E., Törmäkangas, L., Toikka, E., Haapakorva, P., Hautakoski, A., Hakovirta, M., … & Ristikari, T. Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu. THL:n raportti: 2016_005. 2016.

Syrjälä, T. Miehen vuoro tuntea. Otava. 2020.

Syrjälä, T. Elinvoimaisen miehen kirja: matkakertomus nykymiehelle terveydestä, rakkaudesta ja seksuaalisuudesta. Otava. 2017.

Veijola, E. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja Omaura. Helsinki: Yliopistopaino. 2005.

Hyviä artikkeleita:

Gyllenberg D. Psyykkiset häiriöt nuoruusiässä. Duodecim 135(15):1321-3. 2019. Luettavissa täältä.

Myrskylä, P. Hukassa – keitä ovat syrjäytyneet nuoret?. EVA Analyysi 19/2012. Luettavissa täältä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Pelillisyyden hyödyntäminen sosiaalityössä. Luettavissa täältä.

Seksuaaliterveys

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/nuorten-vaestoliitto-artikkelit/

https://nuoret.seta.fi/

Videoita, podcasteja yms:

Osaamiskeskus Koordinaatin Suuntaviivoja-podcastin sivulle pääset täältä.

Oulun Poikien Talo 10 vuotta – Radio Mega podcast. Kuuntelemaan pääset täältä.

Poikien Talo medioissa

Artikkeleita Poikien Talosta eri medioissa.

 

Mun Oulu – Oulun kaupungin verkkomedia

4.11.2023 Vuolteen Poikien Talo juhlistaa 10-vuotista taivaltaan

Rauhan Tervehdys

30.10.2023 Yhteisöllisyyttä ja tukea Poikien Talolta